Gloria Patri

h Gloria Patri Marc-Antoine CHARPENTIER Tutti https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/M.A.CharpentierTutti.mp3 Soprane https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/M.A.CharpentierSoprano.mp3 Alti...

9. Gloria Patri

h 9. Gloria Patri Magnificat – VIVALDI Soprane https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Vivaldi-Magnificat-9-S.mp3 Soprane (chanté) https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Vivaldi_Magnificat_9_S-chante.mp3 Alti...

5. Deposuit

h 5. Deposuit Magnificat – VIVALDI Tutti https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Vivaldi-Magnificat-5-Tutti.mp3 Tutti (chanté)...

4. Fecit potentiam

h 4. Fecit potentiam Magnificat – VIVALDI Soprane https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Vivaldi-Magnificat-4-S.mp3 Soprane (chanté) https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Vivaldi_Magnificat_4_S-chante.mp3 Alti...

3. Et misericordia eius

h 3. Et misericordia eius Magnificat – VIVALDI Soprane https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Vivaldi-Magnificat-3-S.mp3 Soprane (chanté) https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Vivaldi_Magnificat_3_S-chante.mp3 Alti...

1. Magnificat

h 1. Magnificat Magnificat – VIVALDI Soprane (chanté) https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Vivaldi_Magnificat_1_S-chante.mp3 Soprane https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Vivaldi-Magnificat-1-S.mp3 Alti (chanté)...

Nativity Carol

h Nativity Carol John RUTTER Soprane seule https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Rutter-Nativity-carol-S.mp3 Alti seule https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Rutter-Nativity-carol-A.mp3 Ténor seul...

Ave Verum

h Ave Verum Camille SAINT-SAËNS Tutti https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/St-Saens-Ave-verum-Tutti.mp3 Soprane https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/St-Saens-Ave-Verum-S.mp3 Alti...

Veni Creator Spiritus

h Veni Creator Spiritus Denis ROUGER Tutti Mesures 1 - 44 https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Rouger-Veni-creator-Spiritus-Tutti-mes-1-44.mp3 Tutti Mesures 45 - fin...

Du fond de ma pensée

h Du fond de ma pensée Roland de LASSUS Tutti https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Lassus-Du-fond-de-ma-pensee-Tutti.mp3 Soprane https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Lassus-Du-fond-de-ma-pensee-S.mp3 Alti...

Gloria

h Gloria Missa Ad Majorem Dei Gloriam – André CAMPRA Soprane (chanté) https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Campra_MAMDG_Gloria_S-chante.mp3 Alti (chanté)...

Dans une étable obscure

h Dans une étable obscure Praetorius Soprane (chanté) https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Etable_Obscure_S-chante.mp3 Alti (chanté) https://choeur-du-pincerais.org/wp-content/uploads/2023/09/Etable_Obscure_A-chante.mp3 Ténor (chanté)...

Alleluja

h ALLELUJA Michel-Richard DELALANDE Soprane (A venir) Alti (A venir) Ténor (A venir) Basse (A...